TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

30.20.20 Személy­ és teherszállító vasúti és közúti kötöttpályás motorkocsi (kivéve: a karbantartó­ és szervizkocsi)

Nem tartozik ide:

- a vasúti és közúti kötöttpályás karbantartó és szerviz kocsi, lásd 30.20.31