TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

28.99.11 Könyvkötészeti gép (beleértve a könyvvarrógépet is)

Idetartozik még: - a könyvvarró gép