TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

25.93.17 Lánc és részei fémből (kivéve: az ízelt lánc)

Nem tartozik ide:

- a tagokból szerelt vas­ és acéllánc, lásd 28.15.21