TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

25.91.12 Tartály, hordó, dob, doboz és hasonló edény (kivéve: forrasztással vagy peremezéssel lezárhatókat), bármilyen anyag (kivéve: gáz) tárolására vasból vagy acélból, űrtartalma kisebb mint 50 l, kivéve a mechanikai vagy termikus berendezéshez tartozót

Nem tartozik ide:

- a forrasztással, peremezéssel lezárható vas­, acélkanna, lásd 25.92.11