TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

24.10.75 Vasúti, villamosvasúti pálya építésének acéltermékei

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a szerelt vasúti sínszerkezet, lásd 25.99.29