TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

19.10 Kokszgyártás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a feketeszén-, barnaszén- és lignit brikett gyártása, lásd 19.20.1