TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

18.20 Egyéb sokszorosítás

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a szoftverkiadás, lásd 58.2 - a mozgókép, film, videó gyártása és terjesztése filmen, videoszalagon, DVD-n vagy hasonló hordozón, lásd 59.11, 59.12, 59.13 - a mozgóképet tartalmazó film sokszorosítása filmszínházi forgalmazás céljából, lásd 59.12 - a hangfelvétel eredeti (master-) példányának előállítása, lásd 59.20.