TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

16 Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása

Nem tartozik ide:

- a bútorgyártás, lásd 31