TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

16.29.14 Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek

Idetartozik még: - a fa cipőalkatrészek (pl. talp és sarok)

Nem tartozik ide:


- a cipőkaptafa és sámfa, lásd 16.29.11