TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

16.10.91 Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások

Idetartozik:

- a fa impregnálása és kémiai kezelése rothadás gátló vagy egyéb szerrel Idetartozik még:
- a fűrészáru szárítása

Nem tartozik ide:


- az épületek vízszigetelése, lásd 43.99.10
- az épületekben, hasonló építményekben végzett fertőtlenítés és rovarirtás, lásd 81.29.11