TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

16.10.39 Egyéb durván faragott fa, (beleértve a hasított karót és botot)

Idetartozik még: - a hasított karó és bot