TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

Nem tartozik ide - magyar kiegészítés: - a hálózati karbantartók (vonalfelügyelők) biztonsági öve (hám) és egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos övek gyártása, lásd 32.99.11