TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

12.00.1 Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék)

Nem tartozik ide:

- a dohányhulladék, lásd 12.00.20