TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

10 Élelmiszergyártás

Idetartozik:


- a különböző mezőgazdaságból, erdészetből, vadászatból és halászatból származott termékek, mint a hús,
hal, zöldségek és gyümölcsök, zsírok és olajok, tejtermékek, malomipari termékek, állati takarmányok és
egyéb emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas élelmiszeripari termékek feldolgozása
- a félkész termékek (közvetlenül nem élelmiszerek)
- a feldolgozás során keletkező melléktermékek (például a vágóhídon a bőr, az étolajgyártásban az
olajpogácsa)
- a vágóhidak hulladékának és melléktermékeinek feldolgozása takarmány céljára

Nem tartozik ide:


- az italgyártás során keletkezett élelmiszer- és egyéb hulladék hasznosítása, lásd 38.3, kezelése és
ártalmatlanítása, lásd 38.21
- az ételkészítés azonnali fogyasztásra (pl. étteremben), lásd 56.10.1
- a húscsomagoláshoz kapcsolódó szolgáltatások díjazásos vagy szerződéses alapon, lásd 82.92.10