TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

10.84.2 Feldolgozott fűszer

Idetartozik - magyar kiegészítés: - a fűszernövény feldolgozása során végzett szárítás, válogatás, tisztítás, vágás Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a fűszernövények termesztése és természetes szárítása, nem elkülönülten, lásd: 01.28.1
- a fűszernövények természetes szárítása elkülönülten (díjazásért vagy szerződéses alapon), lásd: 01.63.1