TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

10.61.32 Egyéb gabonadara, ­korpa és ­pellet m.n.s.

Idetartozik - magyar kiegészítés: - egyéb gabonadara, -korpa, -pellet takarmány céljára