TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

09.10.1 Kőolaj­, földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások

Idetartozik - magyar kiegészítés: - a kőolaj- és földgáz kitermeléssel kapcsolatos szondázás, próbafúrás és feltáró munka - a kőolaj­ és földgázkitermelő mezők működéséhez kapcsolódó szolgáltatások, díjazásért vagy szerződéses alapon

Nem tartozik ide:


- a kőolaj- és földgázmezőt üzemeltetése, lásd 06.10, 06.20
- a bányászati munkagépek elkülönült javítása, lásd 33.12.24