TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

08.93.10 Só és tiszta nátriumklorid; tengervíz

Idetartozik még:
- a tengervíz, sós víz és egyéb sóoldat

Nem tartozik ide:


- az étkezési célú só, lásd 10.84.30