TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

06.20.10 Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű

Idetartozik még:
- a m.n.s gáznemű szénhidrogének