TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

05 Szénbányászat

Nem tartozik ide:

- a bányászattal kapcsolatos próbafúrások, lásd 09.90.11 - a kokszgyártás, lásd 19.10 - a szén brikett, lásd 19.20.1 - a széntermelési terület előkészítése, lásd 43.12.11