TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

05.20.10 Barnaszén és lignit

Idetartozik még:
- a más barnaszén, mint pl. a sovány szén

Nem tartozik ide:


- a brikett, tojásbrikett és hasonló szilárd tüzelőanyag előállítása barnaszénből, vagy lignitből, lásd 19.20.12