TESZOR számok

Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere

02.20.14 Tűzifa tűlevelű fából

Idetartozik még: - az erdőben hagyományos módon termelt faszén Idetartozik - magyar kiegészítés:
- a tuskó, rőzse
Nem tartozik ide - magyar kiegészítés:
- a faforgács, fűrészpor és egyéb fahulladék, lásd 16.10.24, 16.10.25