TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

94 Érdekképviselet

Ez az ágazat tartalmazza a speciális csoportok érdekeinek a képviseletét vagy az ötletek, elképzelések pártolását a közvélemény felé. Az ezt végző szervezetek általában rendelkeznek a tagjaikból álló választótestülettel, tevékenységükbe esetleg más, nem tagokat is bevonhatnak, illetve tevékenységük mások javát is szolgálhatja. Ennek az ágazatnak az elsődleges alábontását az határozza meg, milyen célt szolgálnak, nevezetesen a munkaadók, az önálló alkalmazásban levők, a tudományos közösségek (94.1), illetve a foglalkoztatottak (94.2) érdekeit szolgálják, vagy vallási, politikai, oktatási illetve szabadidős törekvéseiket és tevékenységüket támogatják (94.9).