TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését célzó tevékenység
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére irányuló tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélkülieknek a munkába álláshoz nyújtott segítség és betanítás, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30
- az ebben a szakágazatban leírtakhoz hasonló tevékenységek, de szállásnyújtással, lásd: 87.90