TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik a teljes önellátásra nem képesek és/vagy önállóan élni nem kívánók bentlakásos és személyes gondoskodást nyújtó ellátása az idősek és a fogyatékkal élők ellátásán kívül.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az éjjel-nappal igénybe vehető szociális segítségnyújtás gyermekek és az önellátásukban bizonyos mértékig korlátozott személyek részére, beleértve a különleges gyermekotthonokat is, de ahol az orvosi ellátás és az oktatás nem meghatározó tényező:
- árvaházakban
- gyermekotthonokban és gyermekszállásokon
- átmeneti hajléktalanszállásokon
- leányanyákat és gyermekeiket ellátó intézményekben

Ezeket, a tevékenységeket kormányzati vagy magánszervezetek végezhetik.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- a szociális és személyi problémákkal küzdők ellátása
- a bűnözők átmeneti elhelyezése
- a fiatalkorúak különleges gyermekotthona

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a kötelező társadalombiztosítási programok finanszírozása és végrehajtása, lásd: 84.30
- az ápolási tevékenység, lásd: 87.10
- az idősek és a fogyatékkal élők bentlakásos intézeti ellátása, lásd: 87.30
- az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, lásd: 88.99
- a rövid távú menedéknyújtás a katasztrófák áldozatainak, lásd: 88.99