TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a fogorvosi alap- és szakellátás, pl. fogászat, az endodontia és a gyermekfogászat; a szájkórtan
- a fogszabályozás

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- a műtéti fogászati tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- az iskolafogászat
- a dento-alveoláris szájsebészet, paradontológia

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a műfogak, a műfogsorok és a fogpótló eszközök vagy készülékek gyártása fogtechnikai laboratóriumokban, lásd: 32.50
- a fekvőbetegek kórházi ellátása, lásd: 86.10
- a fogászati szakdolgozók, mint pl. a szájhigiénikusok tevékenysége, lásd: 86.90