TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

Ebbe az alágazatba tartozik az általános orvosi és a szakorvosi (beleértve a sebészi-, a fogorvosi vizsgálatot) konzultáció és gyógykezelés.

Ezeket a tevékenységeket végezhetik magánrendelőkben és a kórházakhoz integrált járóbeteg-szakrendelőkben, valamint gazdasági társaságokhoz, iskolákhoz, idősekotthonaihoz, érdekvédelmi és önsegélyző szervezetekhez tartozó rendelőkben csakúgy, mint a betegek otthonában.
Ebbe az alágazatba tartozik még:
- a fekvőbetegeknek nyújtott magánkonzultációs szolgáltatás is
Ebbe az alágazatba tartozik - magyar kiegészítés:
- a minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás, függetlenül azok működtetés formáitól (állami, egyházi, alapítványi, magán, illetve gazdasági társaság)
- a járóbeteg ellátás szakambulanciákon