TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a vizsgák (tesztek) tervezése, fejlesztése, értékelése
- a vizsgáztatás lebonyolítása
- a diákcsereprogramok szervezése

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a pedagógiai szaktanácsadás
- a pedagógiai módszertani iránymutatás
- a pedagógiai szakszolgálatok alábbi tevékenységei:
- a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
- az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység
- a nevelési tanácsadás
- a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a társadalomtudomány, humán kutatás-fejlesztés, lásd: 72.20

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a hallgatói és diákönkormányzatok tevékenysége, lásd: 94.99