TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

854 Felső szintű oktatás

Ebbe az alágazatba tartoznak a középfokú, graduális és posztgraduális szintű végzettséget adó, középfok utáni nem felsőfokú szintű, valamint a felsőoktatási képzési programok. A szintre bekerülés feltétele legalább középiskolai érettségi, vagy az azzal egyenértékű képzés. Ebbe az alágazatba tartozik a felsőoktatás minden formája, pl. az intézményben, iskolarendszerű oktatásban, munkahelyen, vagy otthon folytatott képzésként, illetve rádión, televízión, internet útján, vagy egyéb formában biztosított felsőfokú oktatás.

Ezen a szinten nagyszámú szakiránykínálat lehetséges, amelyek közül egyesek több elméleti, mások több gyakorlati ismeretet nyújthatnak.

A képzés folyhat tanteremben, rádión, televízión, internet útján, vagy levelező formában.
Nem ebbe az alágazatba tartozik:
- a felnőttképzés 85.5 alágazatban meghatározottak szerint