TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8430 Kötelező társadalombiztosítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az állam által nyújtott társadalombiztosítási programok finanszírozása és igazgatása:
- betegségi, munkahelyi baleseti és munkanélküliségi biztosítás
- öregségi nyugdíjak, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjak, valamint hozzátartozói (baleseti hozzátartozói) ellátások nyújtása a jövedelemkiesés pótlását célzó kötelező biztosítás alapján
- anyaság, átmeneti munkaképtelenség, özvegység stb. esetén jövedelemkiesést pótló kötelező biztosítás
Nem tartozik ebbe a szakágazatba:
- a nem kötelező társadalombiztosítás, lásd: 65.30
- a jóléti szolgáltatások és szociális ellátás nyújtása elhelyezés nélkül, lásd: 88.10, 88.99