TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartoznak a mások számára végzett, összetett napi irodai adminisztrációs szolgáltatások, mint pl. recepció, pénzügyi tervezés, számlázás és bizonylatolás, személyi és levelezési szolgáltatások stb. díjazásért vagy szerződéses alapon.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a fenti tevékenységek közül csak egy résztevékenység végzése, lásd: a tevékenységnek megfelelő szakágazatot
- a személyzet kölcsönzése vagy rendelkezésre bocsátása felügyelet, irányítás nélkül, lásd: 78 ágazat

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- az üzleti tevékenység teljes körű ellátása, lásd: az elvégzett üzleti tevékenységnek megfelelő szakágazatot