TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

Ezen ágazatba tartoznak a biztonsággal összefüggő tevékenységek, mint pl. bűnüldözés és nyomozás; őrzés és járőrözés, pénz, nyugta és egyéb értékcikk begyűjtése és szállítása, személyzetet és eszközöket biztosítva a szállítmány védelmére; elektronikus biztonsági riasztórendszerek működtetése, mint pl. betörés- és tűzriasztás, amikor a tevékenység ezen rendszerek távfelügyeletére irányul, de gyakran magában foglal eladást, telepítést és javító-karbantartó szolgáltatást is. Ha a fent említett tevékenységeket elkülönülten látják el, akkor nem ebbe a szakágazatba tartoznak, hanem a kiskereskedelembe, az építőiparba stb.