TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

7740 Immateriális javak kölcsönzése

Ebbe a szakágazatba tartozik az immateriális vagyontárgyak (szellemi, tulajdon és hasonló javak, a szerzői jogdíjban részesülő javak kivételével) használatának átengedése a tulajdonosnak fizetett szabadalmi illetve licenszdíj ellenében. E vagyontárgyak használata különböző módon valósulhat meg, mint pl. reprodukálásra, sokszorosításra adott engedély, a vagyontárgy felhasználása újabb folyamatokban, eljárásokban vagy termék előállításában, vállalkozás működtetése franchise-szerződés alapján stb. A vagyoni eszközt nem feltétlenül az aktuális tulajdonos alkotta.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az immateriális javak lízingje (kivéve szerzői jogvédelemben részesülő alkotásokat pl. könyv kézirata és a szoftver)
- a szabadalmi díj, illetve licensz díj ellenében a következő vagyoni eszközök használatának átengedése:
- szabadalom
- védjegy vagy szolgáltatásmárka, márkajelzés
- márkanév, fantázianév
- ásványi anyagok feltárásának, kiértékelésének joga
- franchise-szerződés

Ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- az egyéb immateriális javak használatának átengedése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a jogok megszerzése és a kiadás, lásd: 58 és 59 ágazat
- a szerzői jogvédelemben részesülő alkotások előállítása, sokszorosítása és terjesztése (könyv, szoftver, film), lásd: 58 és 59 ágazat
- az ingatlan lízingje, lásd: 68.20
- a tárgyi eszközök lízingje, lásd: 77.1, 77.2 és 77.3