TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

Ebbe az ágazatba tartozik a tudományos kutatás és fejlesztés három típusa: 1) Alapkutatás: kísérleti vagy elméleti kutatás, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek és a megfigyelhető valóság alapjául szolgáló dolgokról, a felhasználás vagy alkalmazás szándéka nélkül. 2) Alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzése céljából végzett eredeti kutatómunka, amely elsődlegesen sajátos gyakorlati célok, problémák megoldására irányul. 3) Kísérleti fejlesztés: szisztematikus tevékenység, amely a korábbi kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert meglévő ismereteken alapul, és új anyagok, termékek és eszközök előállítására, új eljárások, módszerek és szolgáltatások bevezetésére, illetve a már előállítottak vagy bevezetettek lényeges tökéletesítésére irányul.

Az ágazatba tartozó kutatási-fejlesztési tevékenység két kategóriára osztható: természettudományi és műszaki kutatás-fejlesztés; társadalomtudományi és humán kutatás-fejlesztés.

Nem ebbe az ágazatba tartozik:


- a piackutatás, lásd: 73.20