TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a mérnöki tervezés (gépek, anyagok, eszközök, struktúrák, folyamatok és rendszerek mérnöki tervezése a fizika törvényeinek és alapelveinek alkalmazásával) és a mérnöki tanácsadás az alábbiakra vonatkozóan:
- gépek, ipari folyamatok, ipari üzemek
- építőmérnöki, vízügyi mérnöki, közlekedésmérnöki együttműködési projektek
- vízgazdálkodási projektek
- elektromérnöki és villamosmérnöki, bányamérnöki, vegyészmérnöki, gépészmérnöki, ipari és rendszermérnöki, biztonsági mérnöki tevékenységhez kapcsolódó projekt
- telekommunikációs és adatátviteli infrastrukturális projektek kidolgozása és megvalósítása
- a légkondicionáló, hűtő-, szennyvíz- és légszennyezés-ellenőrzési, hulladékgazdálkodási, akusztikai stb. mérnöki tevékenységet felhasználó projekt kidolgozása
- a geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, előrejelzés
- a geodézia:
- földmérés, határ- és telekkimérés
- vízrajzi felmérés
- földfelszín alatti felmérés
- térképészeti és térinformációs tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a bányászati próbafúrás, lásd: 09.10, 09.90
- a kapcsolódó szoftver kifejlesztése és kiadása, lásd: 58.29, 62.01
- a számítástechnikai tanácsadás, lásd: 62.02, 62.09
- a műszaki vizsgálat, lásd: 71.20
- a mérnöki tevékenységgel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, lásd: 72.19
- az ipari formatervezés, lásd: 74.10
- a légi fotózás, lásd: 74.20