TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

Ez az ágazat magában foglalja az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadást és segítségnyújtást a vezetést érintő kérdésekben, mint pl. stratégiai és szervezeti tervezés, pénzügyi tervezés és költségvetés-készítés, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, termelésütemezési program és belső ellenőrzés tervezése.
Ebbe az ágazatba tartozik még:
- az ugyanazon gazdasági szervezet gazdasági egységei feletti felügyeleti és irányító tevékenység, pl. üzletvezetési, irányítási központi iroda