TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

Ez az ágazat magában foglalja az egyik fél érdekének egy másik féllel szembeni jogi képviseletét és védelmét, akár bíróság vagy más jogi szerv előtt, akár egyéb jogi eljárásban olyan személy által, vagy olyan személyek felügyelete alatt, aki(k) tagja(i) az érintett szakmai kamarának. Ilyen tevékenység pl. a tanácsadás és képviselet polgári ügyekben, büntető ügyekben vagy munkajogi vitákkal kapcsolatban.
Ebbe az ágazatba tartozik még:
- a jogi dokumentumok elkészítését, mint pl. a cégbejegyzéssel, társasági szerződéssel, cégalapítással, szabadalmi és szerzői jogokkal kapcsolatos jogi dokumentumok, illetve közokirat, végrendelet, letéti szerződés stb. elkészítését csakúgy, mint a közjegyzői, bírósági végrehajtói, választott-, vizsgáló- és döntőbírói tevékenységet
- a könyvviteli és egyéb számviteli szolgáltatás, mint pl. számviteli beszámolók, nyilvántartások hitelesítése, pénzügyi mérleg készítése, könyvelés