TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

6621 Kockázatértékelés, kárszakértés

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan biztosítást kiegészítő adminisztratív tevékenységek, mint biztosítási kárbecslés, kárfelmérés, értékbecslés és kárrendezés.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a kártérítési igény felmérése
- kárfelmérés, értékbecslés, kárbecslés
- kockázatbecslés
- kockázat- és kárértékelés
- kárbecslés
- a kárrendezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- az ingatlanbecslés, lásd: 68.31
- az egyéb rendeltetésű becsüsi tevékenység, lásd: 74.90
- a nyomozási tevékenység, lásd: 80.30