TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

6611 Pénz-, tőkepiac igazgatása

Ebbe a szakágazatba tartozik a pénz- és tőkepiacok nem hatósági működtetése, igazgatása, szabályozása és felügyelete, úgymint:
- az árutőzsde működtetése
- a jövőbeni árutőzsdeügyletek
- az értékpapírtőzsde
- a részvénytőzsde
- a részvény- vagy áruopciós tőzsde