TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

Ebbe az alágazatba tartozik a fizikai formát öltő vagy elektronikus piacok tevékenysége, amelyeken részvény adásvételét, részvényopciók, kötvények vagy árutőzsdei kontraktusok lebonyolítását végzik.