TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

6110 Vezetékes távközlés

Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak:
- a kapcsoló és átviteli berendezés működtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélővonalon, mikrohullámon vagy távbeszélővonal és műholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon
- a kábeles elosztó rendszer működtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására)
- az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal működő jel átvitelre

Ezt olyan távközlő berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása
- a vezetékes infrastruktúrát működtető által nyújtott internet-hozzáférés is

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 61.90
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – 2020. május 28.