TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

4920 Vasúti áruszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az áruszállítás a fő-, és mellékvonalakon, helyi érdekű áruszállítő vasúti pályán

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a raktározás, tárolás, lásd: 52.10
- a teher-pályaudvari tevékenység, lásd: 52.21
- a vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21
- a rakománykezelés, lásd: 52.24