TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

4910 Helyközi vasúti személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a vasúti személyszállítás, a nagy kiterjedésű földrajzi terület fővonalhálózatán
- a helyközi vasúti személyszállítás
- a háló- és étkezőkocsi működtetése a vasúti társaságok integrált tevékenységeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 49.31
- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 52.21
- a vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 52.21
- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként, lásd: 55.90, 56.10