TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

Ebbe az ágazatba tartozik a közúti és vasúti személy- és áruszállítás, valamint a csővezetékes áruszállítás.