TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

4677 Hulladék-nagykereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az újrafeldolgozásra szánt anyag (fém- és nemfém hulladék) nagykereskedelme, beleértve a gyűjtést, osztályozást, szétválogatást, a használt javak (pl. autó) bontását a használható alkatrészek kinyerése és eladása céljából, a csomagolást, újracsomagolást, raktározást, elszállítást, de a tényleges átalakítási folyamat nem tartozik ide; további feltétel, hogy a felvásárolt és értékesített hulladék értéket képviseljen

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- az autók, a számítógépek, televíziókészülékek és egyéb berendezések bontása a még használható és értékesíthető alkatrészeik viszonteladása céljából

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a háztartási és ipari hulladék összegyűjtése, lásd: 38.1
- a hulladék kezelése, de nem ipari újrafeldolgozás, hanem lerakás céljából, lásd: 38.2
- a hulladékok és egyéb cikkek másodlagos nyersanyaggá alakítási folyamatai, ahol tényleges átalakítási folyamat megy végbe (az így keletkező másodlagos nyersanyag közvetlenül alkalmas ipari feldolgozásra de nem végtermék), lásd: 38.3
- a roncsok (gépjármű, hajó, számítógép, hűtőszekrény stb.) szétbontása abból a célból, hogy kinyerjék és elkülönítsék az újra feldolgozható (pl. fémmé, papírrá) anyagokat, lásd: 38.31
- a hajóbontás, lásd: 38.31
- a gépjármű zúzása, lásd: 38.32
- a használtcikk-kiskereskedelem, lásd: 47.79