TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Ebbe a szakágazatba tartozik a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és kapcsolódó, továbbá ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet építése.

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- az alábbi célú egyéb építmények építése, fenntartása:
- távolsági és helyi csővezeték
- vízszállító fővezeték, vezeték
- öntözőrendszer (csatorna)
- tározó
- az alábbi építmények építése:
- szennyvízcsatorna-rendszer (beleérve a javítást is)
- szennyvíztározó telep
- szivattyúállomás

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- a víztermelő kút fúrása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- az egyéb építmények építésével kapcsolatos projektvezetés, lásd: 71.12