TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a talajnak, talajvíznek szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén vagy máshol pl. mechanikai, kémiai vagy biológiai módszerrel
- a fertőzött, szennyezett épületek, bányaterületek, ipari telephelyek, területek szennyeződésmentesítése ideértve a nukleáris telephelyeket és területeket is
- a felszíni víz tisztítása, szennyeződés eltávolítása véletlenül bekövetkezett szennyezés esetén pl. a szennyező anyagok összegyűjtésével vagy vegyi anyagok felhasználásával
- az olajjal szennyezett föld, felszíni víz, óceán és tenger megtisztítása, beleértve a part mentii vizeket is
- az azbeszt, ólomfesték, és egyéb mérgező anyagok eltávolítása
- az aknák és hasonlók eltávolítása az építési területről (beleértve a robbantást is)
- az egyéb speciális szennyeződést csökkentő tevékenység

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a mezőgazdasági kártevőirtás, lásd: 01.61
- a víz tisztítása vízszolgáltatás céljából, lásd: 36.00
- a nem veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.21
- a veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 38.22
- a kültéri területek, úttestek, járdák tisztítása, locsolása, lásd: 81.29