TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

Ebbe az alágazatba tartozik az egyes hulladékfajták kezelése és ártalmatlanítása különböző módon, úgymint a hulladékok ártalmatlanítása komposzttelephelyen komposztanyag-készítéssel egybekötve; mérgező élő vagy elhullott állatok és más fertőzött hulladékok kezelése és ártalmatlanítása; kórházakból stb. származó átmenetileg radioaktív hulladék kezelése és ártalmatlanítása; a szemét földfelszíni elhelyezése vagy vízbe engedése; a szemét elásása, eltemetése; használt termékekből, pl. hűtőszekrényekből származó kártékony alkotórészek ártalmatlanítása; ártalmatlanítás a hulladék elégetésével vagy egyéb módon. A hulladékégetés energiahasznosítással is idetartozik.
Nem ebbe az alágazatba tartozik:
- a szennyvíz kezelése és ártalmatlanítása, lásd: 37.00
- a hulladékok hasznosítása anyagában, lásd: 38.3