TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a nem veszélyes szilárd hulladékok (pl. háztartási hulladékok) összegyűjtése egy településen belül, úgymint. a háztartásoknál és a gazdasági szervezeteknél képződött olyan vegyes, de nem veszélyes szilárd hulladékok összegyűjtése, amelyek újrahasznosítható anyagokat is tartalmazhatnak pl. szemetesládákkal, kerekes gyűjtőedényekkel (kukákkal), konténerekkel stb.
- az újrafelhasználható anyagok összegyűjtése
- a szemét összegyűjtése nyilvános helyeken felállított szemétgyűjtőkből

Ebbe a szakágazatba tartozik még:


- az építési és bontási hulladékok összegyűjtése
- a maradványok és törmelékek, növényrész, szőr, kőtörmelék összegyűjtése és elszállítása
- a textilfeldolgozás hulladékainak összegyűjtése
- a nem veszélyes hulladék átrakodóállomásainak működtetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a veszélyes hulladékok összegyűjtése, lásd: 38.12
- a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyek működtetése, lásd: 38.21
- az összekevert, de újrahasznosítható anyagok, mint pl. papír, műanyag stb., különböző kategóriákba való szétválogatására alkalmas berendezések működtetése, lásd: 38.32

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a pellet és brikett gyártása növényből, mezőgazdasági növényi hulladékból, feldolgozóipari hulladékból tüzelőanyag céljára, lásd: 16.29
- a pellet és brikett gyártása fémből vagy műanyagból, vegyes ipari hulladékból lásd: 38.32