TEÁOR számok

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Ebbe a szakágazatba tartozik:


- a szennyvízrendszerek és szennyvízkezelő berendezések működtetése
- az ipari vagy kommunális tevékenység során egy vagy több fogyasztóhelyen keletkezett szennyvíz, valamint a csapadékvíz gyűjtése és szállítása szennycsatorna-hálózaton, szennyvíztartályokban, illetve egyéb módon (szippantós autó)
- az emésztőgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztítása, ürítése, mozgó vécé ürítése, tisztítása
- a szennyvíz (az ipari vagy kommunális tevékenységből származó szennyvíz, úszómedencéből származó víz stb.) kezelése fizikai, kémiai és biológiai eljárásokkal, mint pl. hígítás, rácsszemét kiemelése, szűrés, ülepítés stb.
- a szennyvízcsatorna tisztítása, fenntartása, zárt csapadékvíz-csatorna tisztítása, fenntartása, a szennyvíz és zárt csapadékvíz-csatornák dugulásának megszüntetése

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:


- a felszíni és a talajvíz szennyeződésmentesítése a szennyezés helyén, lásd: 39.00
- az épületben lévő szennycsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása, lásd: 43.22

Nem ebbe a szakágazatba tartozik - magyar kiegészítés:


- a csapadékvíz gyűjtése vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton), lásd: 36.00
- a szennyvíz és zárt csapadékvíz csatornák építése, javítása és átalakítása, lásd: 42.21